Foto ja autoriõigus. Teine osa


Meil on hea meel avaldada Erik Mandrelt palutud kirjutissari "Foto ja autorikaitse" teine ja ühtlasi viimane osa 7vaadet lehel.Näidismaterjal: korrektselt märgistatud ja sõnastatud autorikaitse teade kodulehe külastajatele.


Mõned praktikas esilekerkinud küsimused:

Kas ma võin kellegi kodulehelt pilte kopeerida ja kasutada oma kodulehel?

Teise isiku kodulehelt fotode kopeerimine ja kasutamine oma kodulehel ei lähe teose vaba kasutamise erandi alla ning selline tegevus hõlmab endas nii reprodutseerimise kui ka üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse kasutamist, milleks on vaja kindlasti küsida foto autorilt luba. Ilma loata fotode kopeerimine ja kasutamine oma kodulehel rikub autori varalisi õigusi ja on süütegu, mis toob kaasa vastutuse.

Kuidas takistada omavolilist pildikasutust?

Üldiselt on nii, et kui foto on juba kord Internetis kättesaadavaks tehtud, siis on raske kontrollida selle edaspidist kasutust. Kui eesmärk on fotosid üldsusele näidata, siis oleks soovitav varustada iga foto autorile viitava vesimärgistusega. Lisaks on võimalus kasutada erinevaid programmilisi lahendusi, mis takistavad foto kopeerimist, kuid nende efektiivsus on võrdlemisi madal. Parim kaitsevahend on hoida silmad lahti ja õigusrikkumise tuvastamisel kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Kas YouTube keskkonnas erinevatest piltidest koostatud slaidiesitlused on seaduslikud?

Juhul kui slaidiesitluse koostaja ja selle YouTube`i üleslaadija on ise fotode autor, siis on selline tegevus igati kooskõlas autoriõigustega. Kui aga slaidiesitluses kasutatakse kolmandate isikute poolt tehtud fotosid, peab sellise slaidiesitluse üldsusele kättesaadavaks tegemiseks (YouTube`i üleslaadimiseks) olema iga foto autori luba. Lisaks kui soovitakse slaidiesitluses kasutada muusikat, tuleb selleks saada luba muusikateose autoritelt ja fonogrammitootjalt, va juhul kui muusikateose autori surmast on möödunud rohkem kui 70 aastat ja fonogrammidelt, mis on salvestatud rohkem kui 50 aastat tagasi.

Tekst: Erik MandreLisaallikad:

Autoriõiguse seadus
Intellektuaalomandi infoportaal: www.autor.ee

0 Comments:

Postita kommentaar

 
Lendoravale Looduspilt.ee banner